Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016


<thuận nghịch độc >

Trường dặm gió theo bụi dính hài 
Mỏi mòn trông đứng lạnh buồn ai ?
Sương dần điểm bạc pha dầy tóc
Mộng mãi đeo sầu thoảng buốt vai
Thương tiếc nghĩa nồng ân thắm đượm
Cách ngăn tình cạn chén vơi đầy
Vương chờ ngõ hẹn nào đâu thấy
Trường đoạn nỗi dâng tủi tháng ngày


<nghịch độc>
Ngày tháng tủi dâng nỗi đoạn trường
Thấy đâu nào hẹn ngõ chờ vương
Đầy vơi chén cạn tình ngăn cách
Đượm thắm ân nồng nghĩa tiếc thương
Vai buốt thoảng sầu đeo mãi mộng
Tóc dầy pha bạc điểm dần sương
Ai buồn lạnh đứng trông mòn mỏi
Hài dính bụi theo gió dặm trường

H.Nam 7.9.16
Phản ứng:

0 nhận xét:

Tổng số lượt xem trangTác Giả

Bài Đọc Nhiều

Bình Luận Mới Nhất

Nổi Bật

GỌI MÙA SANG

<thuận nghịch độc> <thủ vĩ ngâm> Sang mùa gọi ngóng cảnh tình say Ngõ ngập tràn rơi lá phủ dày

Ði lên