Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Tôi xin chia sẻ và giới thiệu một bài thơ " thuận nghịch độc" có khoảng một vạn cách đọc !Thơ đa phần là thơ dạng cổ phong.


THU ĐỢI<Lỡ Thu>
< thuận nghịch độc>
1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

<nghịch độc>
8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Ảnh minh họa: Internet
GIỚI THIỆU BÀI THƠ
Thu Đợi không đơn thuần là đợi Thu về .Mà Thu Đợi còn có ý miêu tả mùa Thu,cảnh đợi chờ,mòn mỏi,lúc cuống cuồng,lúc lại dịu êm trong màn đêm khuya muộn.Mùa Thu thường cũng rất nhiều cảm hứng cho nhiều thi nhân tự cổ chí kim,nhắc tới mùa Thu là người ta hay nghĩ tới hoa Cúc,mặt hồ xanh phẳng lặng…..
Bài thơ dùng phép miêu tả nhân hóa,miêu tả nàng Thu Cúc đợi chờ,cảnh ngóng trông,thấp thỏm,sầu vương,thương nhớ. Bài “THU ĐỢI” còn có tên khác là” LỠ THU.”

Để đọc được nhiều cách ,mà kg bài nào trùng bài nào,đầu tiên ta phải xây dựng cặp câu đề trong bài thơ mới,sau đó các câu sau được hoán vị sao cho vẫn mang " vận" ở cuối câu vào vị trí 4,6,8....
Ta xét cặp câu làm đề có 2 thanh bằng cuối câu khác dấu ( nghĩa là một không dấu,một có dấu huyền) để câu thơ mang tính trầm bổng ,giàu âm điệu.
Với BÀI THUẬN ta có 12 cặp câu đề với 2 câu có thanh bằng cuối câu khác dấu là ( 1-2,2-1;1-4,4-1;1-8,8-1;6-2,2-6;6-4,4-6;6-8,8-6)
Ứng với mỗi cặp câu làm đề trên ta có 36 bài thơ thất ngôn bát cú ,bỏ đi 2 chữ đầu mỗi câu ta có thêm 36 bài thơ ngũ ngôn bát cú nữa .
Vậy ứng với 1 cặp câu làm đề trên ta có 72 bài thơ "bát cú" khác nhau hoán vị.( thất ngôn bát cú,ngũ ngôn bát cú)
Nếu chỉ tính cặp đề 2 thanh bằng khác dấu đã có 864 bài thơ " bát cú" rồi !
Tương tự ở BÀI NGHỊCH : Ta cũng có 12 cặp câu làm đề gồm 2 thanh bằng khác dấu cuối câu là : ( 8-7,7-8;8-5,5-8;8-1,1-8;3-7,7-3;3-5,5-3;3-1,1-3)
Cũng có 864 cách đọc ,tương ứng.
Ứng với cặp câu đề có 2 thanh bằng khác dấu ,ta có 1728 cách đọc,hay 1728 bài thơ khác nhau.
Nếu xét thêm cặp câu làm đề gồm 2 thanh bằng cùng dấu nữa .
Ta có 8 cặp câu làm đề ở bài thuận là : (1-6,6-1;2-4,4-2;2-8,8-2;4-8,8-4)
Cũng tương tự tính như trên theo hoán vị tổ hợp,chỉnh hợp.Ta có 576 bài,ứng với 576 cách đọc.
Tương tự ta cũng có 8 cặp câu làm đề ở bài nghịch là (8-3,3-8;7-5,5-7;7-1,1-7;5-1,1-5)..
cũng có 576 cách đọc !
Tổng bài “ bát cú –thất ngôn bát cú,ngũ ngôn bát cú “ là “ 2880 cách !
Ta xét tới các bài tứ tuyệt ,tức là ngắt 4 câu trong bài thơ “ thất ngôn bát cú “ ở trên ra.
Vẫn là những cặp đề ấy,ta tính hoán vị để kg bài nào trùng bài nào.
Ngoài ra xây dựng cặp câu làm đề “ chéo vận” tức là 1 thanh trắc cuối câu và 1 thanh bằng cuối câu làm đề bài ‘ tứ tuyệt’.
Mỗi cặp câu làm đề gồm 2 thanh bằng cuối câu ,ta có 9 bài tứ tuyệt riêng biệt.
Và có 30 cặp câu làm đề ( 1 thanh trắc cuối,1 thanh bằng cuối ).
Và mỗi cặp 1 thanh trắc cuối,1 thanh bằng cuối làm đề sẽ có 8 cách đọc !
Vậy tổng bài tứ tuyệt : chính xác kg trùng bài nào là : 1200 bài !

Cách tách bài thơ “ Lục Tuyệt” .Tôi gọi là lục tuyệt đơn giản vì nó được dứt ra,ngắt ra từ bài “ bát cú” như bài “ tứ tuyệt “ vậy.
Để tạo được bài thơ “ lục tuyệt “ có nghĩa,đầu tiên phải có các câu thơ độc lập,luôn xoay quanh chủ đề chính ,cảnh man mác buồn,cảnh đợi chờ.Như vây mới có nghĩa và kg bị hững câu,tránh tình trạng 1 miêu tả ở trên trời,1 miêu tả ở dưới đáy biển,hoặc 1 câu hỏi,câu tiếp theo cũng là câu hỏi,bài thơ sẽ kém nghĩa và kg được hợp vận.
Cách xây dựng bài thơ “ lục tuyệt” dựa vào các cặp câu đề ở trên.Như cặp đề của bài “ tứ tuyệt “ vậy.
Có tổng cộng “ 4320 bài thơ “ lục tuyệt,đa phần là đều có nghĩa.

Đến đây tổng cách đọc ,tương ứng số bài đã trên 8 nghìn bài rồi .Chính xác là 8400 bài !
Ngoài ra trong bài thơ trên,tôi có thể tách bài “ tứ tuyệt” theo dạng hypebol…cũng có cỡ mươi cách đọc.
Thêm nữa bài thơ “ Thu Đợi” còn có thể đọc cả 2 chiều thơ “ 4 chữ có vần” tôi gọi tạm là thơ “ tứ tự có vận”…bằng cách bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài thơ tách trên ra.
Như vậy,bài thơ “ Thu Đợi” có trên 1 vạn cách đọc và tách thành bài thơ mới,vẫn có nghĩa và tuân theo vần của bài thơ dạng cổ phong,câu thơ vẫn có âm trầm bổng,miêu tả từng khía cạnh đợi chờ,sầu vương thương nhớ của nàng Thu Cúc.!
Sau đây tôi chỉ dẫn xuất ra 1 số cách đọc,và mong bạn đọc tham khảo thêm !
Có thể nói đây là bài thơ có nhiều cách tách đọc nhất từ trước tới nay trong những bài thơ “ thuận nghịch độc”…
Xin chia sẻ tới thi đàn và mong góp ý .Đôi khi lời văn của tôi chưa được thỏa đáng ,có gì mạo phạm xin bạn đọc lượng thứ.
Ứng với mỗi cách đọc tách khác nhau ,số lượng bài sẽ tăng lên khác nhau và còn tăng nữa !


CHUYỂN THỂ LỤC BÁT
<thuận nghịch độc>
Hoa gầy muộn Cúc sầu thương
Nhòa nhạt chân bước ngập đường lá rơi
Tàn đêm vắng ngõ thưa người
Vàng Thu ngơ ngẩn cuối trời phủ sương
Chờ trăng gió lạnh canh trường
Mơ giấc mềm rũ lệ thương hiên nhìn
Đêm sầu cảnh vọng xa tình
Thềm gọi tha thiết bóng hình vấn vương
Hoa gầy muộn Cúc sầu thương
<nghịch độc>
Thương sầu Cúc muộn gầy hoa
Vương vấn hình bóng thiết tha gọi thềm
Tình xa vọng cảnh sầu đêm   
Nhìn hiên thương lệ rũ mềm giấc mơ
Trường canh lạnh gió trăng chờ
Sương phủ trời cuối ngẩn ngơ Thu vàng
Người thưa vắng ngõ đêm tàn
Rơi lá đường ngập bước chân nhạt nhòa
Thương sầu Cúc muộn gầy hoa 

Một số cách đọc trong bài thơ “ Thu Đợi”.


CÁCH TÁCH BÀI THẤT NGÔN BÁT CÚ

BÀI THUẬN < 2 thanh bằng khác dấu>

Cặp câu 1-2
1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
Bài 1
1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 2

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 3

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 4

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường


Bài 5

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương


Bài 6

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 7

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 8

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 9

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 10

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 11

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 12

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 13

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 14

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài15

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 16

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 17

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 18

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 19

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 20

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 21

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 22

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 23

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 24

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 25

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 26

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 27

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 28

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 29

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 30

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 31

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 32

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 33

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 34

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

Bài 35

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 36

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường

BÀI NGHỊCH < 2 thanh bằng khác dấu>
8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
Bài 1
8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 2

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 3

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 4

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 5

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 6

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 7

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 8

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 9

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 10

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 11

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 12

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 13

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 14

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài15

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 16

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 17

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 18

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 19

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 20

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 21

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 22

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 23

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 24

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 25

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 26

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 27

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 28

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 29

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 30

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 31

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 32

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 33

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 34

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa


Bài 35

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 36

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
Tách bài lục tuyệt
Bài thuận.
Cặp câu 1-4
1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
Bài 1
1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 2

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 3

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 4

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 5

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 6

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 7

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 8

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 9

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 10

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 11

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 12

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 13

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 14

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài15

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 16

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 17

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 18

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 19

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 20

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 21

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 22

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 23

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 24

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 25

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 26

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 27

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 28

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 29

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 30

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 31

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương

Bài 32

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 33

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 34

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường

Bài 35

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường

Bài 36

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
Tách bài lục tuyệt
<BÀI NGHỊCH>
Cặp câu 8-7
8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
Bài 1
8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 2

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 3

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 4

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 5

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 6

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 7

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 8

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 9

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 10

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 11

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 12

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 13

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 14

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài15

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 16

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 17

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 18

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 19

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 20

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 21

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 22

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 23

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 24

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 25

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 26

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 27

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 28

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 29

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 30

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 31

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Bài 32

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 33

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 34

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa

Bài 35

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa

Bài 36

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa
7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa

Cách đọc khác
1/ Đọc bài thơ gốc bằng cách bỏ đi 3 chữ cuối mỗi câu. < thơ tứ ngôn tự do>Bài Thuận

1.Hoa gầy nở muộn

2.Tiếc nuối vàng Thu
3.Nhòa nhạt bước thưa
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng
5.Xa tình cảnh vọng
6.Rạc lá thềm chờ
7.Tha thiết gọi người
8.Hòa chan lệ đẫm
Bài Nghịch

8.Hường môi ướt đẫm

7.Nẻo khuất tìm người
6.Sương phủ Nguyệt chờ
5.Gió tràn hiên vọng
4.Trường canh rũ lặng
3.Vắng ngõ dần thưa
2.Đường ngập trải Thu
1.Thương sầu Cúc muộn

2/ Đọc bài thơ gốc bằng cách bỏ đi 3 chữ đầu mỗi câu ( cách này có thể đảo câu như tôi nói ở trên kia )

Bài Thuận

1.Muộn Cúc sầu thương

2. Thu trải ngập đường
3.Thưa dần ngõ vắng
4.Lặng rũ canh trường
5.Vọng hiên tràn gió
6.Chờ Nguyệt phủ sương
7.Người tìm khuất nẻo
8.Đẫm ướt môi hường
Bài Nghịch

8.Đẫm lệ chan hòa

7.Người gọi thiết tha
6.Chờ thềm lá rạc
5.Vọng cảnh tình xa
4.Lặng nhìn ngơ ngẩn
3. Thưa bước nhạt nhòa
2. Thu vàng nuối tiếc
1.Muộn nở gầy hoa

3/ Đọc bằng cách bỏ đi chữ thứ 5 bài thơ Thuận hoặc chữ thứ 3 bài Nghịch < thơ lục ngôn có vận,có thể hoán vị đảo câu thành bài thơ mới >

Bài Thuận

1.Hoa gầy nở muộn sầu thương

2.Tiếc nuối vàng Thu ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng canh trường
5.Xa tình cảnh vọng tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ phủ sương
7.Tha thiết gọi người khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm môi hường
Bài Nghịch

8.Hường môi đẫm lệ chan hòa

7.Nẻo khuất người gọi thiết tha
6.Sương phủ chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn vọng cảnh tình xa
4.Trường canh lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu muộn nở gầy hoa

4/Đọc tách bằng cách lấy 4 chữ câu trên với 3 chữ câu dưới ,đọc từ trên xuống,hoặc ngược lại với giá trị câu không đổi là 9.Nghĩa là 4 chữ câu 1 đi với 3 chữ câu 8….đến…4 chữ câu 5 đi với 3 chữ câu 4.
Đây là cách tách bài tứ tuyệt dạng mô phỏng theo biểu đồ dạng hypebol.
Bài Thuận

1.Hoa gầy nở muộn Cúc sầu thương

2.Tiếc nuối vàng Thu trải ngập đường
3.Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
4.Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường
><><><><><><><><><><><><><
5.Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
6.Rạc lá thềm chờ Nguyệt phủ sương
7.Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
8.Hòa chan lệ đẫm ướt môi hường


1-8.Hoa gầy nở muộn lệ chan hòa

2-7.Tiếc nuối vàng Thu gọi thiết tha
3-6.Nhòa nhạt bước thưa thềm lá rạc
4-5.Ngẩn ngơ nhìn lặng cảnh tình xa
Bài Nghịch

8.Hường môi ướt đẫm lệ chan hòa

7.Nẻo khuất tìm người gọi thiết tha
6.Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
5.Gió tràn hiên vọng cảnh tình xa
><><><><><><><><><><><><><
4.Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
3.Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
2.Đường ngập trải Thu vàng nuối tiếc
1.Thương sầu Cúc muộn nở gầy hoa


8-1.Hường môi ướt muộn Cúc sầu thương

7-2.Nẻo khuất tìm Thu trải ngập đường
6-3..Sương phủ Nguyệt thưa dần ngõ vắng
5-4.Gió tràn hiên lặng rũ canh trường

5/Cách tách thơ song thất lục bát 
Tách đọc bằng cách giữ nguyên câu có thanh trắc cuối làm đề !
 
Bài 1
 Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
Ngẩn ngơ nhìn ,rũ lặng canh trường
Thềm lá rạc ,Nguyệt phủ sương
Vàng Thu Cúc muộn sầu thương hoa gầyBài 2
Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
Ngẩn ngơ nhìn ,rũ lặng canh trường
Hòa chan lệ đẫm môi hường
Vàng Thu Cúc muộn sầu thương hoa gầy

Bài 3
Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
Nhòa nhạt bước,vắng ngõ dần thưa
Trường canh lặng rũ ngẩn ngơ
Thềm nhìn lá rạc Nguyệt chờ phủ sương

Bài 4
Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
Nhòa nhạt bước,vắng ngõ dần thưa
Thương sầu Cúc muộn gầy hoa
Thềm nhìn lá rạc Nguyệt chờ phủ sương

(Xa tình cảnh vọng hiên tràn gió
Nhòa nhạt bước,vắng ngõ dần thưa
Thương sầu Cúc muộn gầy hoa
Thềm nhìn lá rạc ngẩn ngơ Thu vàng)


Bài 5
Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
Ngẩn ngơ nhìn,lặng rũ canh trường
Thềm lá rạc,Nguyệt phủ sương
Vàng Thu Cúc muộn sầu thương hoa gầy

Bài 6
Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
Ngẩn ngơ nhìn,lặng rũ canh trường
Hòa chan lệ đẫm môi hường
Vàng Thu Cúc muộn sầu thương hoa gầy

Bài 7
Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
Nguyệt chờ thềm lá phủ lặng sương
Hòa chan lệ đẫm môi hường
Vàng Thu tiếc nuối ngập đường ngẩn ngơ

Bài 8
Tha thiết gọi người tìm khuất nẻo
Nguyệt chờ thềm lá phủ lặng sương
Hoa gầy muộn Cúc sầu thương
Vàng Thu tiếc nuối ngập đường ngẩn ngơ


Bài 9
Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
Gió tràn hiên vọng tình xa
Vàng Thu Cúc muộn gầy hoa thương sầu

Bài 10
Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
Hường môi đẫm lệ chan hòa
Vàng Thu Cúc muộn gầy hoa thương sầu

Bài 11
Sương phủ Nguyệt chờ thềm lá rạc
Vắng ngõ dần thưa bước nhạt nhòa
Nẻo khuất tìm gọi thiết tha
Vàng Thu Cúc muộn gầy hoa thương sầu

Bài 12
Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
Hường môi lệ ướt đẫm chan hòa
Gió tràn hiên vọng tình xa
Vàng Thu Cúc muộn gầy hoa thương sầu

Bài 13
Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
Hường môi lệ ướt đẫm chan hòa
Vắng ngõ thưa bước nhạt nhòa
Vàng Thu Cúc muộn gầy hoa thương sầu

Bài 14
Trường canh rũ lặng nhìn ngơ ngẩn
Hường môi lệ ướt đẫm chan hòa
Gió tràn hiên vọng tình xa
Vắng ngõ người bước nhạt nhòa dần thưa

                                             Phù Thủy Jin To-Tô Hoàng Nam


Phản ứng:

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mới chớm Hạ ,còn quá xa mới tới mùa Thu,nói về hoa Cúc ...!
Tôi may mắn được người bạn mua và tặng cho cuốn thơ Mộng của nhà thơ Tô Hoàng Nam ,trong tập thơ quý này chứa toàn thơ thuận nghịch độc,một thể loại hiếm có trong lịch sử Văn Học .!
Một lần tình cờ tôi đọc được bài thơ tác giả giới thiệu và chia sẻ,đó là bài Thu Đợi ,với rất nhiều cách đọc từ bài thơ gốc .Đọc và ngẫm lại càng thấy sâu sắc và thú vị.
Tôi lên mạng tìm tòi những tác phẩm của tác giả ,nhưng gần như là không thấy có nhiều .
Khi vào trang blog cá nhân thì thấy tác giả giới thiệu một tập thơ thuận nghịch độc,lòng hiếu kỳ và cảm mến thể thơ này của tôi trào lên .
Trong lúc có nhiều ý nghĩ lôi kéo,tôi may mắn biết được một người bạn thơ của tôi có được 5 cuốn của tác giả….Và may mắn tôi đã có nó….!
Tôi rất tâm đắc bài thơ mùa Thu của tác giả đó là Thu Đợi !
Bài thơ dùng phép miêu tả nhân hóa theo tôi phải nói là đỉnh cao của thuận nghịch độc.Ý tứ xen kẽ niêm luật và câu từ thể hiện sự tài hoa lắng đọng của tác giả.
Tôi đọc nghiền ngẫm 56 chữ ấy xem tác giả dùng cách nào để có thể lồng ghép tài tình ,có hồn dù đọc xuôi hay ngược như vậy…?
Tôi bị ám ảnh rất lâu với bài thơ này,suốt 4 tháng trôi qua khi tác giả chia sẻ với trang tho.com.vn bài thơ “ Một vạn cách đọc”…Đêm ngày tôi nghiên cứu cách thức sử dụng câu từ,viết đọc xuôi ngược đã khó,đằng này lại hoán vị đổi câu,câu nào cũng mang nỗi buồn man mác ! Buồn khi Thu về ,buồn khi chờ đợi.
“Hoa gầy nở muộn cúc sầu thương
Tiếc nuối vàng thu trải ngập đường”…
Hình ảnh hiện lên,loài hoa cúc cũng như con người,biết sầu thương,biết buồn ,biết tủi khi thấy mình gầy guộc xấu xí lại nở muộn và tiếc cái vẻ đẹp,màu vàng của thu đang ngập đường.
Lẽ ra hoa phải đẹp ,phải nở đầy hoa,cùng hòa quyện trong cái khung cảnh lộng lẫy của thu ấy….”Vàng thu trải ngập đường “….đằng này hoa lại gầy ,xấu xí,lại còn nở muộn thì sao không buồn ,không tủi cho được.
“Nhòa nhạt bước thưa dần ngõ vắng
Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường “…
Trong hai câu này ,nằng cúc đang dõi theo bước chân đang di chuyển “ dần “ ở ngoài ngõ vắng,ngẩn ngơ nhìn theo rồi lả người trong đêm vắng…
Trong thơ luật đường thường là ngắt nhịp ở chữ thứ 2 hoặc chữ thứ 4..trong câu.
Nếu đọc là “ Nhòa nhạt /bước thưa dần ngõ vắng” gợi cho người ta hiểu là cái bước chân nhòa nhạt không nhìn rõ,có thể là đêm quá khuya muộn,có thể là có mưa khiến hình ảnh nhòa nhạt đi,cũng có thể là sương rơi nhiều ,rồi thưa dần ngõ vắng .
Nếu đọc ngắt 4 chữ thì sẽ đọc thế này “ Nhòa nhạt bước thưa/dần ngõ vắng “…
Rất thú vị,nếu đọc vậy sẽ hiểu rằng,bước chân mờ đi,không nhìn rõ,nhưng vẫn phân biệt được “ bước thưa “..có nghĩa là chậm rãi,nhịp nhàng và tôi đoán đó là bước chân của người con trai,nếu là con gái hơn nữa phải là “ chân dài “ thì mới “ bước thưa “ được.Nhưng lúc đó tác giả miêu tả rất muộn “ canh trường “ thì không có cô gái nào mà lại đi ra đường kiểu ấy.
“ Ngẩn ngơ nhìn lặng rũ canh trường “..Cách đọc cũng tương tự,đều có sự ăn ý hài hòa trong câu từ,điểm này mới thật sự thú vị…
“ Ngẩn ngơ /nhìn lặng rũ canh trường “..cho người đọc cái nhìn ngơ ngẩn,rồi lặng rũ canh trường,có nghĩa là lả người đi một cách từ từ,không gây tiếng động nào “ lặng rũ “..
Nếu để phân tích mà đọc thành “Ngẩn ngơ nhìn lặng /rũ canh trường “…lại cho người đọc thấy được hình ảnh,trạng thái khác…đó là ngẩn ngơ nhìn một cách lặng lẽ,rồi lả người trong canh trường…
“Có lẽ đây mới là sự huyền diệu trong cách dùng từ của tác giả? Khiến các câu thơ bị bẻ gãy,cắt dứt bớt chữ vẫn mang đủ ý,vẫn đượm buồn ,một nỗi buồn man mác của cảnh đợi chờ,trông ngóng..của mùa Thu.

Tổng số lượt xem trangTác Giả

Bài Đọc Nhiều

Bình Luận Mới Nhất

Nổi Bật

GỌI MÙA SANG

<thuận nghịch độc> <thủ vĩ ngâm> Sang mùa gọi ngóng cảnh tình say Ngõ ngập tràn rơi lá phủ dày

Ði lên